Contact


Departamentul de Contabilitate și Audit
Clădirea Mihai Eminescu, Sala 1011

Telefon:
021/ 319 19 00, interior: 177
021/ 319 19 01, interior: 177

Email:
dca@cig.ase.ro

Academia de Studii Economice din București
Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune
Piaţa Romană, Nr. 6, Parter Sector 1, Cod 010374, O.P. 22, Bucureşti

Scroll to top